POKYNY PRE REGISTRÁCIU TÍMU

 1. Každý tím musí mať svojho zástupcu, ktorý tím prihlási pomocou e-mailu na adrese riki1999rikid@gmail.com.
 2. Každá prihláška musí obsahovať:
  • presný názov tímu
  • farbu dresov
  • logo tímu
  • meno a priezvisko kapitána a zástupcu tímu a kontakt na nich (e-mail, tel. č.)
  • celú súpisku s menami hráčov (celé, presné, aj s diakritikou), ich číslami a postmi (súpisku je možné dopĺňať do 31. decembra)
 3. Po odoslaní prihlášky dostane každý zástupca tímu ďalšie inštrukcie pre registráciu tímu ako aj jeho povinnosti voči LFL.
 4. Každý tím musí zaplatiť štartovné vopred na účet do stanoveného termínu.
 5. Až po splnení všetkých inštrukcií a povinností rozhodne organizátor o zaregistrovaní tímu do LFL (o výsledku rozhodnutia budete informovaní prostredníctvom e-mailu).
 6. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať ešte pred registráciou organizátora:
 7. Pre účasť v LFL musí každý hráč podpísať formulár GDPR o súhlase so spracovaním osobných údajov, zverejňovaním fotiek a podobne.
 8. Každý hráč mladší ako 15 rokov musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu o jeho účasti v LFL.
 9. Po ukončení registrácie sa uskutoční stretnutie kapitánov, na ktorom sa preberie plánovaný priebeh sezóny, vylosujú sa skupiny a prípadne sa navrhnú rôzne zmeny (ak za niektorý tím nepríde žiaden zástupca, tím automaticky súhlasí so všetkým čo sa na stretnutí preberalo a nemôže voči tomu neskôr namietať).
Registráciou tímu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s pravidlami ligy a že s nimi súhlasíte.